Rørvig Vandværk I/S
Interessentmødet afholdes søndag den 21. maj. kl.10 på Rørvigcentret
Dagsorden og regnskab med budget tilsendes interessenterne direkte senest 15 dage før. Bilag:Ændring af vedtægter

Takstændring 2017

Få SMS ved vandbrud

Vandets hårdhed målt 23/1-2017: 18 °dH
Sidst ændret:

Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 - 12:00 - Tlf. 59918382

Vandværk

Interessentskabet stiftet 15. august 1950
Medlem af Danske Vandværker og DANVA

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS