Rørvig Vandværk I/S

Info: Interessentmødet afholdes søndag den 21. maj. kl.10 på Rørvigcentret.

NYHEDSBREV

Få SMS ved vandbrud <-------> Takstændring 2017
Vandets hårdhed målt 23/1-2017: 18 °dH

Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 - 12:00 - Tlf. 59918382

Vandværk

Interessentskabet stiftet 15. august 1950
Medlem af Danske Vandværker og DANVA

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS <
Sidst ændret: