Rørvig Vandværk I/S

Få SMS ved vandbrud


Vandets hårhded målt sep. 2016: 17 °dH

Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 - 12:00 - Tlf. 59918382

Vandværk

Interessentskabet stiftet 15. august 1950
Medlem af Danske Vandværker og DANVA

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS