Rørvig Vandværk I/S

Interessentmødet afholdes søndag den 21. maj. kl.10 på Rørvigcentret
Dagsorden og regnskab med budget tilsendes interessenterne direkte senest 15 dage før


Takstændring 2017

Få SMS ved vandbrud


Vandets hårdhed målt 23/1-2017: 18 °dH

Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 - 12:00 - Tlf. 59918382

Vandværk

Interessentskabet stiftet 15. august 1950
Medlem af Danske Vandværker og DANVA

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS